Ter Horst Vastgoed
Ter Horst Vastgoed

Onlangs informeerde minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de Tweede Kamer over de voortgang van het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’. In deze Kamerbrief kondigt hij onder andere aan dat er wordt gewerkt aan een nieuwe wet ‘eerlijk koopproces’. Kopers en verkopers moeten volgens het kabinet meer grip krijgen op de aan- en verkoop van hun woning door het koopproces transparanter te maken. Door dit juridisch vast te leggen, gaan voor alle partijen gelijke spelregels gelden.

Zo moet er een standaard komen voor het gebruik van het biedlogboek en een onafhankelijk loket voor kopers en verkopers waar alle klachten behandeld worden.

De minister geeft in de Kamerbrief ook aan dat hij -in het kader van gelijkwaardigheid- de toegang tot woningaanbod platform Funda nauw zal blijven volgen. Niet alleen vanuit de koper kant, maar ook vanuit de kant van makelaars die op Funda willen adverteren.

Wij en de VBO kunnen zich goed vinden in het uitgestippelde traject dat in de Kamerbrief wordt beschreven.